ThetaHealing Dig Deeper

ThetaHealing Dig Deeper

ThetaHealing Dig Deeper/ Derin Kazma Uygulayıcı Semineri

Ön Koşul: ThetaHealing Basic DNA Temel Seviye ve Advanced İleri Seviye Semineri’ni tamamlamış ve Katılım Belgesi’ni almış olmak (Bu seminer diğer tüm ileri seviye Theta Healing eğitimlerinin de ön koşuludur.)

Bu seminer ile, ThetaHealing Tekniği ile ileri düzeyde çalışmalar yapılarak teknikte derinleşerek uzmanlık kazanılması amaçlanmaktadır. Blokajlarımızı oluşturan kök inançlarımızı bulmanın, bizi engelleyen biliçaltı düşünce ve kalıplarımıza nasıl ulaşacağımızın yollarını pratik olarak öğreten bir seminerdir. Bu teknikle sorunlarımızın gerçek nedenlerini bulup sebep- sonuç yasasına göre onları değiştirmenin yolları öğretilir. Zaman döngüsü içerisinde tekrar tekrar yaşayıp gerçekliğimiz haline dönüşmüş olan sıkıntılarımızdan veya bizi daha iyiye ulaştırmayan engellerden özgürleşme çalışması gerçekleştirilir.

Seminer İçeriği:

  • Derin Kazma Tekniği’nin 8 yolu
  • Korkularımızı keşfetme
  • Kızgınlık ve Öfke Bize Nasıl Hizmet Eder?
  • Hastalıkların Tutundukları Noktalar
  • Genetik, Kollektif İnançların Getirdikleri
  • İsteklerimizi Yaşamamızın Engelleri
  • Zorluklar
  • Atalarımızdan Gelen Erdemlerimiz
  • Pratik Uygulamalar

Seminer ile Verilenler:

* Seminer Kitapçığı

* Think Institute Of Knowledge tarafından onaylı Uluslararası Theta Healing
Dig Deeper/Derin Kazma Katılım ve Uygulayıcı Belgesi, www.thetahealing.com da yeterlilik belgeli uygulayıcılar arasında yer alma imkanı

Theta Healing® ve Theta Healer® THINK 'in tescilli markalarıdır. www.thetahealing.com © Copyright 2017