Single Blog

Onlar Geleceğin Liderleri! Yolları Duygusal Saldırılarla Kesilmesin! (Ocak 2017)

TÜSİAD- MC KINSEY İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN “WOMEN MATTER” ARAŞTIRMASINDAKİ ÇARPICI SONUÇLAR VE BİR KADIN YAKLAŞIMI

Bilindiği gibi TÜSİAD geçtiğimiz günlerde 45. Yılının son toplantısını kadına ayırdı. Dünyaca ünlü danışmanlık şirketi McKinsey dünyada 10 yıldır yaptığı araştırmayı bu yıl ilk kez Türkiye’de TÜSİAD işbirliği ile gerçekleştirdi. Amacı her ülkede ekonomiye yön veren şirketlerde kadınların işgücüne katılımı ve kadın liderler yetiştirme konusunda verilere dayalı bir gündem yaratmak ve bu konuda alınacak aksiyonlara ışık tutmak olan araştırma 11 farklı sektörden önde gelen 102 şirketteki her düzeyden 240.000 beyaz yakalı çalışan arasında yapıldı.

Yıl sonunda açıklanan Women Matter Türkiye 2016 araştımasına göre elde edilen sonuçlar oldukça çarpıcı:

– Türkiye cinsiyet eşitliği bakımından 144 ülke içerisinde 130.sıradadır.
– Türkiye kadınların işgücüne katılımında OECD ülkeleri arasında en düşük seviyededir.
– Kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarlaTürkiye’nin GSYİH’si 2025’te yaklaşık %20 artma potansiyeline sahiptir.
Gene araştırmaya göre;
Temel mesajlara bakıldığında
– Kadınların işgücüne katılımı hem dünya hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir büyüme fırsatı yaratmaktadır.
– Şirketlerde kadın temsil oranının artması ve kadınların lider pozisyonlara yükselmesi şirket performans ve kültürünü geliştirir.
– Üst yönetim takımlarında yer almasının şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğu gözlemlenmiştir.
– Kadın temsil oranı üst yönetim seviyesine çıktıktça azalmaktadır.
Peki dünya geneline baktığımızda durum nasıl?
Kadınlara iş hayatında fırsatlar yaratmak amacını taşıyan ve kar gütmeyen bir kuruluş olan Catalyst’in 2016’da yayınladığı rapora göre S&P 500 firma içerisinde CEO pozisyonlarında bulunan kadın sayısı sadece 23. Yani toplamın sadece %4.6’sını oluşturuyor. Gene Catalyst’in yayınladığı rapora göre 2016 öncesi son 5 yıla bakıldığında ise toplam yönetsel roller üstlenen kadının payı %14.

Kadınlar, kadınlar, kadınlar… Maalesef son dönemde özellikle ülkemizde başarı hikayeleri yerine; katledilişleri, uğradıkları istismarlar, kurban edilişleri ile ilgili haberlerle gündemdeler… Ya da çalışma hayatında kadınlara tanınması gereken esnekliklerle ilgili tartışmalarla, doğuracağı sonuçlara ilişkin kavgalarla…

Avrupa Birliği Ülkeleri’nde IPG tarafından yapılan bir araştırmaya göre işe alımlarda aynı nitelik ve yeteneğe sahip olan 2 kişi için kadınların tercih edilme oranı erkek meslektaşlarına göre %10 daha düşük. Aynı araştırma; kilit pozisyonlardaki yöneticiler için de cinsiyet orantısızlığını gözler önüne seriyor. Ülkemizdeki durum ise hepimizin malumu. Fakat kadınlar işe girdikten sonra da zorluklar bitmiyor.

BEYAZ YAKALI KADINLAR DA MOBBING’E UĞRUYOR!

Latince kökenli olan Mobbing aslında resmen bir duygusal saldırı. Sistematik bir biçimde uygulanan etik olmayan yaklaşımlar ile kişiyi çaresiz bırakma ve böylelikle performansını ve direncini düşürüp işten ayrılmaya zorlama olarak tanımlanıyor. TCK’nın 122. Maddesi olan AYRIMCILIK; TCK’da suç olarak düzenlenmiş bir mobbing aracı. 1980’li yıllarda herkesin bildiği araştırmaları yapan Dr. Heinz Leyman’ın bulgularının üstüne günümüzde pekçok nokta daha eklenmiş gibi duruyor.

KENDİNİ ORTAYA KOYMAYI VE İLETİŞİM OLUŞUMUNU ETKİLER:
Sözünüz kesilir, tehdit edilirsiniz, terfi alamazsınız, sürekli eleştirilirsiniz… Agresif bir iletişimle karşı karşıya kalırsınız.

SOSYAL HUZURSUZLUK ORTAMI YARATILIR:
İş arkadaşlarının sizden uzaklaşması sağlanır, orada değilsiniz gibi davranılır, sosyal medyada huzursuzluk duyacağınız gizli anlamlar yüklü bildirimler yapılır…

KARİYER KALİTESİNE SALDIRILIR:
Niteliklerinizin altında işler verilerek pasifize edilmeye çalışırsınız.

SAĞLIĞA SALDIRILIR:
Bilinçli olarak fiziksel şiddet tehtidi alırsınız, dolaylı veya doğrudan cinsel tacizle karşı karşıya kalırsınız.

GÜNAH KEÇİSİ OLURSUNUZ:
Bütün yanlışlar size ait gibi gösterilmeye çalışılır.

KURALLAR KARMAŞASI:
Mantıksız görevler verilip çelişkili kurallara uymanız beklenir. Olmadık oyalayıcı işler sizin yapmanız için icat edilir.

BAŞARIYI AFFETTİRMEK ZORDUR:
Başarılarınız örtbas edilmeye çalışılır.

İŞYERİNDE MOBBING
Sorunların sorumluluğu hep size mi yükleniyor?
İşyerinizde kilit noktalardaki kadın yöneticiler aniden işten ayrılıyor mu?
Kadınlarda görülen personel devir hızı yüksek mi?
Çeşitli bahanelerle işe gelmeme oranı hızla yükseliyor mu?

Eğer bunlardan birkaç tanesini yaşıyorsanız;

Ya; istifa edip ayrılmanızı sağlamaya çalışan yöneticileriniz size “düşey mobbing” yapıyordur

Ya da; aynı statüde bulunduğunuz meslektaşlarınız önünüzü kesmek için size “yatay mobbing” uyguluyordur.

Veya size uygulanmasa da işyerinizde Mobbing vardır.

Mobbing’e maruz kalan kişi bu farkedilemezse ve önlemi alınmazsa işten ayrılacaktır. Bu kişiler genelde başarılı kişiler oldukları için işyerinden ayrılması organziasyona hem maliyet hem de imaj açısından zarar verecektir.

Kadınlar mobbing’e 2 yönlü maruz kalıyorlar:

Birincisi erkekler tarafından uygulanan Mobbing. Erkekler mobbing yaptıkları kişilerin aslında “anne ve eş kimliğiyle” evde bulunmaları gerektiğini ve bu yüzden de önlerinde engel olduğunu düşünmektedirler.

İkincisi ise kadınların hemcinsleri tarafından uygulanan Mobbing. Erkeklere kolay kolay Mobbing uygulayamadıkları için daha rahat üzerine gidebildikleri kadınları tercih ediyorlar.

Yukarıdaki sorulara evet cevabı alınan organizasyonlar çeşitli iç iletişim araştırmalarıyla, mevcut durum analizleriyle sorunu teşhis etmeli ve akılcı tedbirler almalıdır.

– Geleceğe dair kadın liderlerin elde tutulması isteniyorsa; kadınlar işten ayrılmayı düşünmeden bir dizi önlem ve durdurma planı hedeflenmelidir. Cinsiyet ayrımcılığı tüm seviyelerde yok edilmelidir. Bunlar İşten ayrılmayı düşünce aşamasında önleyecek müdahaleler olmalıdır.
– Kadınlar için geliştirilmiş tüm modeller doğum sonrası işe dönüş veya daha az görünür olmayı gerektiren iş kurguları üzerine yoğunlaştırılmamalıdır.
– Kilit metriklerdeki tutarsızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. Kadınlara daha fazla sorumluluk verilmeli ve lider olarak temsil güçleri arttırılmalıdır.
– Kadınların kariyer hayatında karşılaştıkları sorunların çözümünde benzer deneyimleri yaşamış kıdemli kadın yöneticilerin mentörlüğüne, deneyimine başvurabilir.
– Kadınların yükselmelerinin önündeki organizasyonel engellerin belirlenip gzilenmiş olanlarının ortaya çıkarılması gerekir.
– Her bir engelin çözümü için ayrı bir plan yapılmalıdır.
– Kadınlarla ilgili cinsiyet ayrımı yaratmayacak planların yönetici seviyelerine geldiklerinde değil kariyer hayatlatının başını da içerecek şekilde yapılması son derece önemlidir.
– Sosyal medya ve internet yoluyla da cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit fırsatlar yaratıldığı hissinin yerleştirilmesi önemlidir. İşyerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak için eğitimler düzenlenmelidir.
– Eşit fırsatlar sadece liderler için değil tüm çalışanlar için desteklenmelidir.
– Kanaat lideri olan güvenilir kadınların kariyer, zorluk ve başarı hikayeleri paylaşılarak karşılaşılan zorlukların diğer kişilerce de yaşanılabilecek olduğu gösterilmeilidir.
– Geleceğin kadın liderlerini elde tutmanın ve onlara sorumluluk vermenin sonuçlarının kariyer tatmini ve iş terfi olanaklarıyla ölçümlenebilmesi
– İnsan Kaynakları Yöneticileri ve üst yönetime düşen görev kadın çalışanların tacize maruz kalmamaları için tüm önlemleri almaları
– İşyerinde kurumsal psikologların tarafsız olamayabileceği endişesini yok etmek için, psikolojik destek hizmeti dışarıda tarafsız kurumlardan, çalışanın ücretsiz şekilde yararlanabileceği bir sistem haline getirilmelidir.

Mobbing sürecine ilişkin mağdur kadar iş arkadaşlarının, yöneticilerin farkındalığı sağlanmalıdır. Konuya ilişkin duyarlılığın artması için çalışmalar yapılmalıdır. Kimbilir belki bütün bunlar iş hayatında kadının yerini arttırarak başta belirtiğim McKinsey’in raporundaki 2025 büyümesi sağlanabilir.

 

http://www.gozlemgazetesi.com/HaberDetay/264/170366/women-matter-arastirmasindaki-carpici-sonuclar-ve-bir-kadin-yaklasimi.html#.WWjLdRWGPIV

Theta Healing® ve Theta Healer® THINK 'in tescilli markalarıdır. www.thetahealing.com © Copyright 2017